Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK);
Boğaziçi Üniversitesi ‘nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlıktan dolayı basın açıklamamız.

Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz;

Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kabullenmemizin mümkün olmadığını bildikleri halde bu tür provokasyonları yapmaya devam ediyorlar.

Unutulmamalıdır ki;
Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin bir değeridir. Nefretleri dışa vurmuş bu grubunu sapkın eylemleri Boğaziçi Üniversitemize gölge düşürmesine toplumumuz karşı koymalıdır.

Öncelikle bilimin ve değerlere saygının hakim olması gereken üniversitede gerçekleşen bu eylem ,dini hassasiyeti olan milletimizi kışkırtıcı bir eylemdir.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim de Fil süresinde bahsi geçen Ebrehe’de Fil ordusuyla Kabe’yi yıkmaya kalkmıştı, Ebabiller izin vermemişti. O Ebabiller bugün de var.
Barışın huzurun sembolü dinimiz İslâm ‘ın kıblesi Kabe insanlık değerlerinin zirvesidir. Hiçbir çirkinlik Kabe’ye zarar veremez.

“Başta da ifade ettiğimiz gibi Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı Kınıyoruz…

Saygılarımla

Ali MAMAK
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu
(İSTOK) Dönem Başkanı