İstanbul Sözleşmesi Basın Açıklamamız

BASIN BİLDİRİSİ

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK);
İstanbul Sözleşmesinden bugün itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın imzasıyla yayımlanan kararname ile çekilmemiz dolayısıyla basın açıklamamız.

İstanbul Sözleşmesinden 20 Mart 2021 tarih 31429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3718 Nolu kararla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘ın imzasıyla yayımlanan kararname ile çekildik.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz bu yanlış kararın kalkması veya düzeltilmesi yönündeki taleplerimize karşılık vererek çekilmemizi sağladığı için teşekkür ediyoruz.

Binaenaleyh önümüzde ki dönemde bu anlaşmanın hatalı ve aile yapısına zarar verecek maddelerine dayandırılarak aile yapımızın köküne dinamit koyacağını gördüğümüz çıkarılmış yasalarında tekrar gözden geçirip kaldırılması veya düzeltilmesi yönündeki çalışmaların ivedi olarak başlatılması gerektiğini düşünüyoruz.

Geçtiğimiz 9 yılda bu Sözleşmenin hatalı olduğunu her platform da dile getiren hassasiyeti olan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza da hususiyetle teşekkür ediyoruz.

Saygılarımla

Ali MAMAK
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu
(İSTOK) Dönem Başkanı