“Ermeni soykırımı” yalanı

Toplantı Tarihi: 24.04.2021

BASIN BİLDİRİSİ

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK);

Sözde “Ermeni soykırımı” yalanına ve siyasi hesaplarla ilgili basın bildirimiz;

1915 olaylarının soykırım olarak ileri sürülmesinin jeopolitik bir oyunun ürünü olduğu aşikârdır. Bunu yıllardır gerek bizim tarihçilerimiz gerekse dış dünya tarihçileri belgeleri ile defaten ortaya koymuş oldukları halde bugün Ermeniler, tarihi ve yasal belgelerle bu propaganda teriminin yani sözde soykırım geçerliliğini doğrulamanın mümkün olmadığını bilmelerine rağmen sözde soykırımı iddiaları, kurgudan başka bir şey olduğunu çok iyi biliyorlar.

Fakat

Her yıl ABD de senatosu ve de özellikle başkanları bu konunun doğru olmadığını bilerek ve bizlere karşı bir propaganda aracı olduğunu bildikleri halde maalesef her yıl aynı gündemle kamuoyunun gündemine getirmekteler.  

Üzülerek ifade etmeliyiz ki ;

Konun  Sovyetler Birliği’nin Ermenileri kullanarak NATO’nun güney kanadını ve Türkiye’yi etkilemeye çalıştığı “Sovyetler Birliği, küçük milletlerinin milliyetçilik ruhunu kullanarak Orta Asya ve Orta Doğu bölgesini sürekli askeri, siyasi gerilim içinde tuttuğu ve NATO’nun bu bölgeleri, askeri üs olarak kullanmasını engellemeye çalıştığı gün gibi ortadayken NATO müttefikimiz olduğunu her gerilimde belirten ABD nin ikiyüzlülüğü olarak görüyoruz.  

Ayrıca bu vesile ile Ermeni Terör örgütleri tarafından Şehit edilen Diplomatlarımızı buradan bir kez daha unutmadığımızı ve unutmayacağımız ifade ediyoruz.

Özellikle Kardeşimiz Azerbaycan’ın Karabağ da sahada kazandığı savaşın diplomasi ayağının karşılığı olarak ABD nin sözde Soykırımı tanıması yada ifadesini dahi kullanması kabullenilebilir bir durum değildir.

Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi “Sözde “Ermeni soykırımı” yalanına ve siyasi hesaplarla bu iftiraya arka çıkanlara karşı da hakikatleri savunmaya devam edeceğiz

Saygılarımla
Ali MAMAK

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu

(İSTOK) Dönem Başkanı