Demokrasiye vurulmuş DARBEDİR!

Toplantı Tarihi: 17.04.2021

BASIN BİLDİRİSİ

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK);

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karara tepkimiz dolayısıylabasın açıklamamız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarının kapatılmasıyla ilgili almış olduğu karar ideolojik ve dogmatik bir aklın ürünü olduğu aşikardır.

Zamanlaması manidar olan Laiklik kavramının yanlış anlaşıldığı ve ideolojik yorumlandığı son derece elim bu hadise biz Türkiye Cumhuriyeti sivil toplum kuruluşları olarak demokrasiye devurulmuş bir darbe olarak görüyoruz ve kabullenilmemesinin imkansız olduğunu bildiriyoruz.

Demokrasinin teminat altına aldığı din ve inanç özgürlüğüne vurulan bu yargı darbesini asla kabul etmiyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimizin her daim yanındaolduğumuzu ifade ediyoruz .

Biliyoruz ki;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm gücü ve kudretiyle Kıbrıs Türklerinin yanında olmaya devam edecek, tarihinden aldığı ilhamla Kıbrıs Türkleri üzerinde oynanan bu tehlikeli oyunu yine Kıbrıs Türkleriyle el ele vererek bozacaktır.

Son olarak diyoruz ki;

KKTC Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin din ve vicdan hürriyetine kast eden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye’nin geçmişteki tecrübesinden istifade edilmelidir.

Ali MAMAK

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu

(İSTOK) Dönem Başkanı